Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 144)(indskriftid: 144)

Thumbnails af billeder:

                   

Stamdata:

Titel: Ydby-sten

Alternativ titel: Flarup-sten

Fundomstændigheder:
Stenen omtales første gang 1741, men er væk da den eftersøges 1821. Stednavnene Hellehøj og Hellesager er knyttet til fundstedet og kan (if. Øeby Nielsen 2005:131) tyde på, at der har været en kult- eller begravelsesplads. Dele af runestenen er genfundet som kløvede stykker i marts 2016.

Opbevaringssted: Runestenen udstilles i danefæudstillingen på Nationalmuseet fra 28. januar 2017 til januar 2018. Derefter formentlig i udstillingen på Thisted Museum.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C41979

Sb-nr.: 22

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Thisted (Amt), Refs (Herred), Ydby (Sogn). Nr.: 110613

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1741

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 102-149 cm

Bredde: 23-31 cm

Tykkelse: 20-37 cm

Oprindelige mål: Mål efter *Pontoppidan godt to alen høj og halvt så bred. De tre fragmenter har forskellige mål. Fragment 1 måler 102x23x20 cm, fragment 2 måler 149x31x37 cm og fragment 3 111x25x28 cm.

Tilstand: Stenen er blevet kløvet i perioden mellem 1767 og 1821. Tre fragmenter af den nederste del af stenen blev genfundet i Boddum i Thy i 2016. Lidt mere end halvdelen af stenen er fortsat forsvundet (Boje Andersen og Imer 2016).


Litteraturhenvisning(er):


Øeby Nielsen, Gunhild 2005 (2005): De danske runestens oprindelige plads Kuml 2005 p. 121-144.

Bæksted, Anders (1941-42): Ydby-(Flarup-)Stenen Acta Philologica Scandinavica 15 p. 339-346. København

Boje Andersen, Charlotte & Imer, Lisbeth : En genfundet runesten Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2016 p. 7-19.

Charlotte Boje Andersen og Lisbeth M. Imer : Runestensjagt – genopdagelsen af Ydby-stenen og andre forsvundne runesten Nationalmuseets Arbejdsmark 2017 p. 150-171.

Charlotte Boje Andersen og Lisbeth M. Imer : Ydby-stenen (DR 149) genfundet Futhark 7 p. 71-76.


Stikord:


Pontoppidan
Poetisk tekst

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 41

Dansk oversættelse:
Troels satte sammen med Leves sønner på dette sted stenen efter Leve.

English translation:
Þorgísl and Leifi's sons placed at this place the stone in memory of Leifi.

Transskription:
Þōrgīsl satti ok syniR Lēfa ī stað þannsi stēn øftiR Lēfa.

Translitteration:
Translitteration af de bevarede fragmenter af indskriften er som følger: Side A þurkisl : -…--- (:) - : s-(a)(þ) … -- | : nsi : Side B ---(n) : (u)… Sammenholder man denne translitteration med de antikvariske tegninger, kommer man frem til følgende: Side A þurkisl : (s)[ati : auk : suniʀ : l](i)(f)(a) (:) (i) : s(t)(a)(þ) [:] (þ)(a) | : nsi : Side B (s)(t)(i)(n) : (u)[ftiʀ : lifa]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er *poetisk udformet (fornyrðislag), jf. fx Års og Ålum 1-indskrifterne.

Læsningskommentar:
Den angivne translitteration er De i 2016 genfundne fragmenter bekræfter at A-sidens indskrift har fortsat hen over toppen, et punkt, hvor Abildgaards tegning fra 1767, vækker forvirring, hvorimod Opitz' tegning fra 1738 er upræcis(Boje Andersen og Imer 2016).

Tolkningskommentar:
Tolkningen er afhængig af de antikvariske tegninger.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: Ca. 20 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Tre punkter.

Skriftordning: Indskriften har været fordelt over tre sider, hvor linje A, der læses nedefra, løb hen over toppen og ned på den anden side (i DR sp. 186 betegnet side B).

Indskriftplacering:
På tre af stenens sider og formentlig hen over stenens top, som nu er forsvundet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 149