Baggrunden for projektet Danske Runer og runedatabasen Danske Runeindskrifter

Databasen Danske Runeindskrifter er en præsentation af samtlige danske runeindskrifter udarbejdet med basis i et treårigt samarbejdsprojekt mellem Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet og Nationalmuseet i København. Projektet er finansieret af det daværende Statens Humanistiske Forskningsråd og løb fra 1. marts 2003 til februar 2006.

Til at følge projektet nedsattes en styregruppe med repræsentanter fra Nationalmuseets ledelse, Det Humanistiske Fakultets dekanat, Kulturarvsstyrelsen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Lektor Michael Lerche Nielsen og seniorforsker Marie Stoklund var ledere af projektet, der fik Rikke Steenholt Olesen (Københavns Universitet) og Lisbeth M. Imer (Nationalmuseet) som tilknyttede ph.d.-stipendiater. Ad den vej har projektet sikret en ny generation af faguddannede runeforskere. Nævnte forskere er fortsat knyttet til arbejdet på projektets database.

I 2008 er der efter en ekstraordinær bevilling fra forskningsrådet givet tilladelse til at færdiggøre projektets database og udarbejde en offentlig brugerflade med uforbrugte midler. Resultatet 2009 er offentliggørelsen af dette website med adgang til søgninger i databasen.