DK-nummerliste
 
Hent DK-nummerlisten her (pdf-fil)
 
 
Vigtig generel information om DK-nummerlisten
 
Nummereringen
DK-nummerlisten over danske runeindskrifter bygger på den topografiske inddeling og rækkefølge, der benyttes på Nationalmuseet og i Det Kulturhistoriske Centralregister.
Hver indskrift har fået tildelt et DK-nummer, som består af præfikset DK for Danmark, en kode for den region indskriften er fundet i, samt et nummer (tal) inden for den pågældende region. Jylland er opdelt efter de regionsgrænser, der trådte i kraft i 2007.
Opdelingen er principielt baseret på den traditionelle og historiske gruppering af runeindskrifter efter fundsted. Nye fund tilføjes fremover inden for regionerne, hvormed den geografiske fællesnævner fastholdes.
 
Regionerne:
Det nuværende Danmark
DK Bh = Bornholm
DK Sj = Sjælland
DK Fyn = Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Region Nordjylland (Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland)
DK MJy = Region Midtjylland (de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter)
DK SJy = Region Syddanmark (fraregnet Fyn) (de tidligere Ribe og Åbenrå Amter)
 
Tidligere danske landsdele
DK Sl = Slesvig (den tyske landsdel Schleswig)
DK SlB = Slesvig By
DK Sk = Skånes län, Sverige
DK SkL = Lund i Skåne, Sverige
DK Hal = Hallands län, Sverige
DK Bl = Blekinge län, Sverige
 
Ukendt fundsted
DK Uk = proveniens ukendt
 
Andet
XXX = Guldbrakteater
ZZZ = Runemønter
 
Titler/benævnelser
De fleste runefund benævnes traditionelt efter hvilket sogn, de er fundet i kombineret med en betegnelse for genstandstypen (skrevet med bindestreg) og tilføjet et nummer, hvis flere fund stammer fra samme sogn, fx Jelling-sten 1, 2, (3). En del runefund har to konkurrerende benævnelser i litteraturen, fx Stenmagle-æsken/Garbølle-æsken. De etablerede titler er overordnet fastholdt, og runefundene er i DK-nummerlisten opført med navn og evt. alternativt navn i parentes.
Nyere fund er dog i nogen udstrækning blevet benævnt/omdøbt efter fundlokalitet inden for sognet. Når der er mange ensartede fund er sognenavnet uhensigtsmæssigt (fx Pedersker-blyamulet 1, 2, 3, 4, 5 osv.). En række runeamuletter er publiceret med forskellige genstandsbetegnelser, fx ‑plade, ‑stykke, ‑strimmel, ‑pind osv. Disse er i DK-nummerlisten og databasen erstattet af benævnelsen ‑amulet. De publicerede benævnelser er pt. ikke opført i DK-nummerlisten, men er især for ældre fund i nogen udstrækning inddateret i databasen, fx Odense-blyamulet med alternativtitlen Odense-blyplade.
 
Andet
For overblikkets skyld er indskrifter, der er med i korpusværket Danmarks Runeindskrifter forsynet med løbenummer herfra. Alternativt er indskriftens signum (i praksis en litteraturhenvisning) fra den svenske database Samnordisk Runtextdatabas opført. Herefter oplyses de topografiske grunddata.
 
Bemærk at runebrakteater og runemønterne fra Danmarks Runeindskrifter er medtaget i databasen i autogenereret form importeret fra Samnordisk runtextdatabas. Disse var ikke omfattet af runeprojektet Danske Runer 2003-06 og er derfor ikke behandlet og ikke tilknyttet DK-numre. I databasen er DK-nummeret anført som xxx eller zzz. Vigtige senere fund af brakteater og runemønter er dog behandlet.