Formålet med databasen

Projektet Danske Runers database, Danske Runeindskrifter, er udviklet med det formål at samle alle danske runeindskrifter fra jernalder til middelalder under ét. Hensigten var at skabe en platform, hvorfra man ved hjælp af enkle søgefunktioner hurtigt ville kunne sortere i og få overblik over materialet, der efterhånden tæller omtrent 900 runeindskrifter. Tanken var, at det skulle være muligt at gå til mere detaljerede basisoplysninger om de enkelte genstande og indskrifter og herunder også at få information om den aktuelle runeindskrifts status i forskningen.