Databasens indhold

Samtlige indskrifter fra det geografiske område, som udgjorde Danmark i middelalderen er medtaget i databasen. Databasen indeholder således også runeindskrifter fra Slesvig og Skåne. Runebrakteater og runemønter findes i databasen, men er ikke systematisk behandlet og har endnu ikke en DK-nummerering (se nedenfor om DK-numre).

En række stamdata herunder translitterationer, transskriptioner og oversættelser til engelsk, er genereret fra den svenske runedatabase Samnordisk Runtextdatabas til databasen Danske Runeindskrifter. Disse data er bearbejdet og tilpasset efter principper, der er hensigtsmæssige i en ren dansk kontekst.
 
Til samtlige genstande med runeindskrift(er) er der knyttet en mængde basisinformationer, og der er i en række tilfælde desuden tilknyttet en eller flere litteraturhenvisninger. En detaljeret forklaring af basisinformationernes art er under udarbejdelse. Det samme gælder litteraturhenvisningerne, der pt. ikke er genereret i visningen af basisinformationerne.
 
Der er tradition for at knytte runeindskrifter til et løbenummer, fx løbenumrerne i korpusværket Danmarks Runeindskrifter. DK-nummerlisten er et løbenummersystem udarbejdet specielt til runedatabasen. Det er udarbejdet med det formål at lave et fleksibelt system for samtlige danske runeindskrifter, der løbende kan udvides med nye fund. Et DK-nummer er sammensat af præfikset ”DK” (for Danmark) efterfulgt at en områdekode for region (fx Sj for Sjælland) og et nummer (et tal) inden for aktuelle region. Eks. på DK-nummer: DK Sj 25 = Glim-blyamulet. DK-nummerlisten findes her.
 
En række ord, begreber og sagforhold under de enkelte opslag er forsynet med en stjerne * . Disse ord og sagforhold skal ligge til grund for en ordliste med uddybende forklaringer. Denne er endnu under udarbejdelse.