Kontaktinformationer
 
 
Webmaster
Spørgsmål/ønsker af teknisk karakter kan rettes til Michael Barner Rasmussen, humanistisk it-medarbejder.
 
Redaktion
Spørgsmål af redaktionel art kan rettes til Michael Lerche Nielsen, projektansvarlig.