Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1075)(indskriftid: 1255)

Stamdata:

Titel: Åhus-kalkristning 13

Fundomstændigheder:
Indskrifterne i Åhus er fotograferet af Erik Cinthio og derpå undersøgt af Marie Stoklund og Erik Moltke 24. juni 1981.

Opbevaringssted: På sydsiden af en søjle i midtskibets vestside.

Genstandstype: Kalkristning.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: ukendt

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Villands (Herred), Åhus (Sogn). Nr.: SV2115

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Dimensioner: ikke oplyst

Bredde: ikke oplyst

Tilstand: Indskriften er særdeles beskadiget. Moltke skriver således: "A long inscription on the south side (towards the aisle) has suffered so much from the ravages of time and humankind that decipherment is hardly possible" (Moltke 1985 s. 438)

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 110

Transskription:
Indskriften er for beskadiget til at kunne tolkes

Translitteration:
...(æ)(s)-lo---:l(æ)k(s)---...san(t)l(þ)i:(p)(þ)(u)æ-----...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Selv om Åhus-kalkristning 13 omtales først i Erik Moltkes gennemgang af kirkens kalkristninger i 1985 (s. 438), blev den desværre i første omgang blevet overset, hvorfor indskriften fik indskriftnummer Sk 141. Den har i forbindelse med oprettelsen af Åhus-portalens indskrift Sk 142 i juni 2016 byttet nummer med Åhus-benstykke SK 110.

Læsningskommentar:
Læsningen er baseret på Marie Stoklunds aftegning og notater 24/6 1981 suppleret med hendes udlæsning ud fra Erik Cinthios foto på samme notat. Da der er store uoverensstemmelser imellem de to aftegninger, må translittereringen betegnes som præliminær.

Tolkningskommentar:
The inscription is to damaged to allow an interpretation.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: ca. 7 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Indskriftplacering:
på sydsiden af søjle i vestsiden af kirkens midtskib.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: ændret fra DK Sk 141