Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 341)(indskriftid: 341)

Stamdata:

Titel: Östra Sönnarslöv-kirkedør †

Fundomstændigheder:
Indskriften skal have stået på en dør i Östra Sönnarslöv kirke, men kendes kun som afskrift med latinske bogstaver fra manuskript af J. Bergman i Stockholm.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Anden genstandstype.

Anvendelse: Kirkedør.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1100-1536

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Indskriften afsluttes med en *gudsformel og den har været anbragt på en kirkedør, så det virker rimeligt at sætte dateringen til middelalderen.

Fundsted: Skåne län (Amt), Gärds (Herred), Östra Sönnarslöv (Sogn). Nr.: SV0617

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1833?

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Målangivelsen kendes ikke.

Tilstand: Genstanden er gået tabt og der kendes kun en afskrift med latinske bogstaver.


Stikord:


Gudsformel.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 18

Dansk oversættelse:
... Gud

English translation:
... God

Transskription:
...Guð

Translitteration:
[...kr ...an sin auft ... kuþ]

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 346 †