Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 385)(indskriftid: 385)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Østermarie-sten 1

Alternativ titel: Gyldenså-stenen

Fundomstændigheder:
I følge præsteindberetningen lå stenen som bro over et vanddrag med skriftsiden nedad. Worm (1643) meddeler, at den lå over et vadested tæt ved Gyldensgård. Senere i 1840 blev stenen indlagt i en ny landevejsbro over Gyldenså ikke langt fra sin tidligere plads. Herfra blev den igen udtaget i 1852 og flyttet til Svaneke Kirkegård.

Opbevaringssted: Svaneke Kirkegård ved kirkegårdsdiget nord for kirken (060404:14).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i bro.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 5236:49

Sb-nr.: 142

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de tidlige sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østermarie (Sogn). Nr.: 060406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 300 cm

Bredde: 83 cm

Tykkelse: 32 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt over t i "kristr", og tykkelsen er et ca.-mål.

Tilstand: Stenen står nedgravet så de nederste 4-5 runer er skjult. Bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 28-29. København

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 51

Dansk oversættelse:
Bove lod (stenen) rejse efter sin gode far Økil. Krist hjælpe (hans) sjæl.

English translation:
Bófi had (the stone) raised in memory of Eykell/Auðkell, his good father. May Christ help (his) soul.

Transskription:
Bofi let resa æftiR Økel/Øþkel, faþur sin goþan. Kristr hialpi sialu.

Translitteration:
bufi : lit : risa : aftiR : aukil : faþur : sin : kuþa(n) : kristr : ialbi : sialu

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften består som typisk for de bornholmske runestensindskrifter af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel.

Læsningskommentar:
Formen "ialbi" er et eksempel på en h-løs form. (Om h-svind i hw- og hj-forbindelser, se Brøndum-Nielsen 1950:310 f.).

Tolkningskommentar:
Objektet for "let resa" er udeladt/underforstået. Normalt vil pronominet "hans" indgå i sjæleformlen. Personnavnet skrevet "aukil" er et særlig østdansk mandsnavn, som måske - måske ikke modsvarer en form med dentalspirant ð foran k, jf. "eykil" på Bodilsker-sten 3 (Bh 15).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8.5-12 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et rammebånd, der løber langs stenens kanter, dog ikke øverst, hvor den i stedet løber i en bue tværs over fladen. Langs med stenkanten udgør denne den ydre ramme, men i buen øverst er der hugget en ydre rammestreg. Indskriften er konturordnet og begynder nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 390

DRM-nr.: V, 22