Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 371)(indskriftid: 371)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bodilsker-sten 3

Alternativ titel: Bodilsker-stenen II

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget højt oppe i Bodilskirkens tårn i den udvendige mur og blev udtaget 1883.

Opbevaringssted: Stenen befinder sig nu i Bodilskirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Bodilsker (Sogn). Nr.: 060201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1882

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 84 cm

Bredde: 47 cm

Tykkelse: 18 cm

Tilstand: Stenen er et fragment. Toppen er afslået og nederste stykke mangler.


Stikord:


Rejserformel
Kors

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 15

Dansk oversættelse:
... Thorkil og Alvkil rejste denne sten efter Økil/Øthkil, fader ...

English translation:
... Þorkell and Alfkell raised this stone in memory of Eykell/Auðkell, father ...

Transskription:
... Þōrkæll ok Alfkæll rēs[tu] [st]ēn þenna æftiR Øykæl/Au[ð]kæl faður [sinn] ...

Translitteration:
... þurkil : auk : alfkil : r(e)(s)... ...(e)n : þina : eftiR : eykil : faþur : ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et *Skt. Georgskors er placeret midt på stenen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Om sammenfald mellem efterled i fars og sønners navne (variationsprincippet), se Hald 1971:15.

Læsningskommentar:
Personnavnet ristet eykil vedrører samme person, som på Østermarie-sten 1 (Bh 51) skrives "aukil".

Særlige tegn: Der er brugt stungen i-rune (e) og stungen u-rune (y).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 6-6,5 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, Et kryds.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et konturordnet rammebånd. Begyndelsen har været nederst i rammen til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 376

DRM-nr.: V, 17