Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 995)(indskriftid: 979)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Faaborg-sten

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet, da den lå som en del af kystsikringen ca. 2,5 km øst-sydøst for Faaborg havn, hvor den har ligget med runesiden ud mod vandet. Stenens oprindelige plads kendes ikke.

Opbevaringssted: Faaborg Kulturhistoriske Museer.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 37114

Sb-nr.: 122

Datering: 700-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stenen er dateret ud fra runeformerne. Bistavene sidder højt og er korte.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sallinge (Herred), Diernæs (Sogn). Nr.: 090404

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
2006

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder el. vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 100 cm

Bredde: 32-50 cm

Tykkelse: 42-45 cm

Tilstand: Stenen har revner på stort set alle flader, og der ses spor efter moderne tilhugning på to af siderne.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 51

Dansk oversættelse:
Aslak.

English translation:
Áslakr.

Transskription:
ĀslakR

Translitteration:
ąslak(R)

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ansur-runens højtsiddende bistave, samt det forhold at indskriften udelukkende består af et personnavn i nominativ (som fx HærulfR på Øster Løgum-sten, SJy 62) peger mod gruppen af de ældste danske runesten, som i forvejen er vel repræsenteret på Sydvestfyn (Helnæs, Flemløse samt formodentlig Sønderby) (Imer 2010).

Læsningskommentar:
Den første og sidste rune er beskadigede. R-runens nederste del er meget beskadiget som følge af en afskalning, der har fulgt bistavenes linjer.

Tolkningskommentar:
Efterleddet -lakR er en forkortet ubetonet sideform til -læikR, der betydningsmæssigt er beslægtet (formentlig som nomen agentis-dannelse) med ordet 'leg' i fx "kampleg". Den forkortede sideform formodes at opstået i urnordisk tid (Peterson 2007 s. 162). Faaborg-stenen er i givet fald det ældste eksempel på udviklingen til -lakR.

Særlige tegn: højtsiddende bistave på ansuR-runen

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-12,2 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt lineær.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på den ene bredside i stenens længderetning.

Autenticitet: Ægte.