Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 627)(indskriftid: 627)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gørlev-sten 2

Fundomstændigheder:
Stenen blev under restaureringsarbejde i kirken fundet i fundamentet til det sengotiske tårn, men kan måske stamme fra det ældre romanske tårn, der er påvist (Stoklund 2004:67).

Opbevaringssted: Våbenhuset i Gørlev Kirke.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningsfundament.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Holbæk (Amt), Løve (Herred), Gørlev (Sogn). Nr.: 030206

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1964

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit/gnejs.

Dimensioner: Ca. 170 cm

Bredde: 82-120 cm

Tykkelse: 56 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet.

Tilstand: God.


Stikord:


Efterligning af ældre sten
Bustrofedon
Gørlev-formlen

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 47

Dansk oversættelse:
Thorgot (mand) eller Thorgund (kvinde) satte denne sten efter sin fader Halvdan.

English translation:
Þorgautr/Þorgunnr placed this stone in memory of Halfdan, his/her father ...

Transskription:
þorgotr/Þurgundr satti sten þænsi æftiR Halfdan, faþur sin ...

Translitteration:
þurkutru : sati : stin | þinsi : aftiR halftan : fauþur : sin | þþþuuu-nnn-

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Efterligning af "*Gørlev-formlen" i tredjelinjen? au for u-omlyd i fauþur?

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13,5-27 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To vertikale streger, Tre punkter.

Skriftordning: Højrevendt *bustrofedon og klamphuggeragtig tredje linje.

Indskriftplacering:
På den ene bredside af stenen

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;239