Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 206)(indskriftid: 206)

Thumbnails af billeder:

                       

Stamdata:

Titel: Glavendrup-sten

Fundomstændigheder:
Fremdraget 1806 efter sandgravning, men kendt tidligere, aftegnet 1804 af Hofman Bang(?) og læst og tolket af Rasmus Rask i 1826. Den tresidede sten var knyttet til en 55-60 m lang skibssætning, som er blevet undersøgt i flere omgange, senest i 1958 af Erling Albrechtsen. Den indgår nu i et nationalt anlæg med adskillige mindesten, Glavendruplund, anlagt 1906 (Adriansen 2010:316-319).

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Stenen bærer ældre skåltegn fra bronzealderen.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Fredningsnr. 3415:11

Sb-nr.: 11

Datering: 900-950

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Odense (Amt), Skam (Herred), Skamby (Sogn). Nr.: 080507

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1806

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 188 cm

Bredde: 142-159 cm

Tykkelse: Ca. 55 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over joden.


Litteraturhenvisning(er):


Adriansen, Inge (2010): Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder . Museum Tusculanums Forlag, København


Stikord:


Forbandelsesformular (værneformular).
Samme stenrejser.
Ræte
Ælti

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 26

Dansk oversættelse:
Ragnhild satte denne sten efter Alle Sølve, viernes gode, hirdens hæderværdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumler efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin drot. Thor vie disse runer. Til en ‘ræte’ vorde den, som {ailti} denne sten eller drager den efter en anden (fjerner den og sætter den som minde over en anden).

English translation:
Ragnhildr placed this stone in memory of Alli the Pale, priest of the sanctuary, honourable þegn of the retinue. Alli's sons made this monument in memory of their father, and his wife in memory of her husband. And Sóti carved these runes in memory of his lord. Þórr hallow these runes. A warlock be he who damages(?) this stone or drags it (to stand) in memory of another.

Transskription:
Ragnhildr satti stæin þannsi æft Alla Sǫlva, goða vīa, liðs hæiðverðan þegn. Alla syniR gærðu kumbl þausi æft faður sinn ok hans kona æft ver sinn. En Sōti rēst rūnaR þessi æft drōttin sinn. Þōrr vīgi þessi rūnaR. At rǣdda(?) sā verði es stæin þannsi ælti(?) eða æft annan dragi.

Translitteration:
Side A raknhiltr : sa|ti : stain þąnsi : auft | ala : saulua kuþa | uia l(i)þs haiþuiarþan þia|kn Side B ala : suniR : karþu | kubl : þausi : aft : faþur | sin : auk : hąns : kuna : auft | uar : sin : in : suti : raist : run|aR : þasi : aft : trutin : sin | þur : uiki : þasi : runaR Side C at : rita : sa : uarþi : is : stain þansi | ailti : iþa aft : ąnąn : traki

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften kan sammenholdes med Sj 82 Tryggevælde, der har *samme stenrejser og samme *runerister - Sote. Behandlingen af indskriften i DR kan sammenholdes med Niels Åge Nielsen 1983 (s. 78-93). Oversigt over tolkninger af forsideindskriften (Lerche Nielsen 1997 s. 40-49), hvoraf det mest omdiskuterede er opdelingen af "sauluakuþa" samt Erling Johansen og Aslak Liestøls tvivl om læsningen "liþs" (1984 s. 207).

Tolkningskommentar:
Indskriften afsluttes med næsten samme *forbandelsesformel (*værneformel) som den nært beslægtede Tryggevælde-sten, hvori de omdiskuterede ord *ræte og *ælti forekommer.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17-34 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg.

Skriftordning: Indskriften starter på stenens "forside" (A-siden) med det højre midtertekstbånd der læses nedefra bustrofedon til venstre midterbånd og derfra til venstre yderbånd. Derefter læses højre yderbånd nedefra og op dog med tilføjelsen "kn", i halv højde øverst, oppefra og ned. Så læses B-siden nedefra og op fra yderste venstre tekstbånd bustrofedon på hele denne side undtaget sidste tekstbånd som ligesom næstsidste læses nedefra og op. C-siden læses sidst bustrofedon højre tekstbånd først nedefra og op.

Indskriftplacering:
På stenens to bredsider og på den jævne smalside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 209

DRM-nr.: III, 8