Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 86)(indskriftid: 86)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Grensten-sten

Fundomstændigheder:
Iflg. *Skonvig lå stenen uden for kirkedøren. Senere blev den dækket af et nyt gulv i våbenhuset, men blev i 1842 udtaget og lagt ved kirkegårdsdiget. 1899-1982 stod den i hjørnet mellem den nye kirkes tårn og skib, men blev så flyttet ind i kirken.

Opbevaringssted: Kirkens tårnrum, som fungerer som våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som tærskelsten(?) i den romanske, senere nedrevne Grensten Kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 2013:13

Sb-nr.: 23

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Grensten (Sogn). Nr.: 130703

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1627

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 143 cm

Bredde: 116 cm

Tykkelse: 43 cm

Tilstand: God.


Stikord:


Skonvig, J.
Sjæl.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 11

Dansk oversættelse:
Toke smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørns søn. Gud hjælpe deres *sjæl.

English translation:
Tóki Smith raised this stone in memory of Hrifli, son of Ásgeirr Bjǫrn's son. May God help their souls.

Transskription:
Tōki smiðr rēsþ[i] stēn þessi æftiR Rifla/Ræfla, sun Ǣsgis BiarnaR sonaR. Guð hialpi þēRa sēlu.

Translitteration:
: tuki : smiþr : risþ : | : stin : þisi : aiftiR : | : Rifla : sun : askis : bianaR | : sunaR : kuþ : hiab : þaRa : salu :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften afsluttes af et spiralornament.

Oversættelses- og sagkommentar:
Personnavnene ÆsgiR og Bjørn er så almindelige (Peterson 2007), at det er umuligt at sandsynliggøre en slægtsmæssig sammenhæng mellem Revle, søn af Esge, Bjørns søn, og Troels, søn af Esge, Bjørns søn, rejser af SkL 3 Lund-sten 1 (DR 314).

Læsningskommentar:
Runen R i Rifla skyldes formentlig det foregående R i aiftiR. Flere forkortelser anses for tilsigtede ligesom på Mjy 84 Hørning-stenen (DR 58), der antagelig også har Toke smed som ophavsmand (iflg. DR sp. 1047).

Tolkningskommentar:
Mandsnavnet Rifli er enten en sideform af vestnordisk Hrifla eller en svagtbøjet sideform Ræfli til det fingerede navn Refill (Peterson 2007 s. 118 og 186). Begge tolkninger er usikre. Formen Æsgis < ÆsgiRs viser overgang til ia-stammebøjning (DR spalte 746). Þessi er den ventede form i akkusativ maskulinum pluralis. Enten er 'stin' fejl for 'stina' eller også ville man vente þannsi.

Særlige tegn: Langagtige punkt-skilletegn, m-rune med rundt hoved.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14-20 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Indskriften i parallelle ensrettede bånd med fælles grundlinje begynder nederst i venstre side.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 91

DRM-nr.: II, 57