Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 142)(indskriftid: 142)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gudum-sten†

Fundomstændigheder:
Fundet i kirkegårdens dige men forsvundet inden 1850.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som byggesten i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1000-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Ålborg (Amt), Fleskum (Herred), Gudum (Sogn). Nr.: 120103

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1636

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Worm angiver stenen til at være ca. 126 cm høj, mens Meier angiver ca. 112 cm.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 45

Dansk oversættelse:
Østen lod rejse denne sten for sin far Utvagens sjæl.

English translation:
Eysteinn had this stone raised for the soul of Óþveginn, his father.

Transskription:
Østen let resa sten þænna for siol Uþwagins, faþur sins.

Translitteration:
[ysten : let : resa : sten : þena : for (:) siol : uþuakins : faþur : sins :]

Ornamenteret: Nej.

Særlige tegn: Runetypologien er med de mange stungne runer snarest senvikingetidig eller tidlig middelalderlig. AnsuR-runen har, bedømt ud fra de bevarede tegninger, venstrevendte bistave, ligesom den benyttes for rundet vokal i 'for' og 'siol'. Translitterationen 'o' er derfor valgt

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Fra venstre mod højre. Indad i den spiral tekstlinjen danner.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 147 †