Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 138)(indskriftid: 138)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gunderup-sten 1

Fundomstændigheder:
Tegnet og omtalt af Skonvig ca. 1629. Stenen stod ifl. Skonvigs tegning på toppen af en lille høj på Fjellerad Mark, men har formentlig stået ved højen, som tidligt blev ødelagt og brugt til kartoffelkule. Den er udgravet i 1898.

Opbevaringssted: Kirkens våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten ved høj.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 900-965

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stenen er dateret til tiden før kristendommens indførelse, da indskriften nævner, at "de ligger begge i denne høj". Det antages, at højbyggeriet i det store og hele stoppede ved kristendommens indførelse.

Fundsted: Ålborg (Amt), Fleskum (Herred), Gunderup (Sogn). Nr.: 120104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1629

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 246 cm

Bredde: 74,5 cm

Tykkelse: 64,5 cm


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 46

Dansk oversættelse:
Toke rejste disse sten og gjorde disse kumler efter sin måg (stedfader) Abe (Ebbe), en god thegn, og Tove, sin moder. De ligger begge i denne høj. - Abe (Ebbe) undte Toke sit gods efter sig.

English translation:
Tóki raised these stones and made this monument in memory of Api/Ebbi, his kinsman-by-marriage, a good þegn, and Tófa, his mother. Both of them lie in this mound. Api/Ebbi granted Tóki his wealth after himself.

Transskription:
Tōki ræisþi stæina þessi ok gærði kumbl þausi æft Apa/Æbba, māg sinn, þegn gōðan, ok Tōfu, mōður sīna. Þau ligg[i]a bǣþi ī þæim haugi. Api/Æbbi unni Tōka fēaR sīns æft sik.

Translitteration:
Side A : tuki : raisþi : stini : þąisi : auk : karþi : kub(l) (:) | : þausi : aft aba : mak : sin : þaikn : kuþan : auk : Side B : tufu : muþur : siną : þau : lika : baþi : i : þaum : hauki : | abi : uni : tuka : fiaR : sins : aft : sik :

Ornamenteret: Nej.

Særlige tegn: Rundt m.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10-16,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriftens fire tekstlinjer læses fra venstre mod højre (*bustrofedon-ordning) med start i det nederste venstre hjørne, idet stenkanten er udnyttet til at dele teksten op i to halvdele.

Indskriftplacering:
På to af stenens sider med to tekstbånd på hver side op mod stenens top.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 143

DRM-nr.: II, 2