Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 139)(indskriftid: 139)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gunderup-sten 2

Fundomstændigheder:
Skonvig undersøgte stenen ca. 1627, den sad da i Gunderup Kirkelade. Da Abildgaard tegnede den i 1769, lå den på kirkegårdsdiget med indskriften nedad, ved Wimmers undersøgelse var den rejst omtrent samme sted, men siden 1895 har den stået i våbenhuset.

Opbevaringssted: Gunderup kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i Gunderup kirkelade.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 800-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Ålborg (Amt), Fleskum (Herred), Gunderup (Sogn). Nr.: 120104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 225 cm

Bredde: 97 cm

Tykkelse: ca. 25 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt på det største sted.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 47

Dansk oversættelse:
Østen satte denne sten efter Asulv, sin fader.

English translation:
Eysteinn placed this stone in memory of Ásulfr, his father.

Transskription:
Øystæinn satti stæin þannsi æft Āsulf, faður sinn.

Translitteration:
austain : sati : stain : þąnsi : abt : ąsulb : faþur : sin :

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
ą-runen har højt placerede bistave på højre side af hovedstaven. Dette, og anvendelsen af b-runen for spirantisk b, tyder på en datering til ældre vikingetid. Anvendelsen af kortkvistruner må ses som et kronologisk, snarere end et svensk træk (jf. Lerche Nielsen 2001).

Tolkningskommentar:
Brugen af b-runen for forventet f-rune i ąsulb "Asulf" er påfaldende. Eventuelt kan det tolkes som et arkaisk træk ved indskriften. I ordet abt 'æft' kan der eventuelt foreligge en overgang af /ft/ til /pt/ som det kendes fra vestnordisk samt sporadisk i runesvensk.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5,5-7,3 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg, To punkter.

Skriftordning: Nedefra og op. Indskriftens placering langs kanten af stenen peger typologisk mod ældre vikingetid.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 144