Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 152)(indskriftid: 152)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hillerslev-gravsten

Fundomstændigheder:
Stenen omtales første gang af Skonvig, som skriver, at den er indmuret kirketårnets vestmur. Han skriver yderligere at den tidligere har ligget indenfor kirkens dør.

Opbevaringssted: Stenen sidder endnu i kirketårnets vestmur.

Genstandstype: Gravsten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 46

Datering: 1100-1250

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk datering til romansk tid.

Fundsted: Thisted (Amt), Hillerslev (Herred), Hillerslev (Sogn). Nr.: 110202

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1627

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 182 cm

Bredde: 40 cm

Tilstand: Indskriften er meget medtaget.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 32

Dansk oversættelse:
... Gud, Maria ... Thorchil, Mergret

English translation:
... God, Mary ... Thorchil, Mergret

Transskription:
... Gu[þ] Mario ... Thorchil Mergret

Translitteration:
...s... | ku- | mario : ... | THOR|CHIL | MERG|RET

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Gravstenen er udsmykket med både et våbenskjold på midten og et kors i top og bund, det i bunden er yderligere smykket med bladornamenter.

Særlige tegn: "THORCHIL" og "MERGRET" er skrevet med latinske bogstaver.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Fra højre mod venstre.

Indskriftplacering:
Langs stenens kant.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 157