Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 228)(indskriftid: 228)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Himlingøje-fibula 1

Fundomstændigheder:
Bøjlefiblen blev sammen med en armring af massivt guld, drikkehorn af glas, hensmuldrede træstykker samt skeletrester fundet i en naturligt dannet Baunehøj, hvorfra der hentedes grus. Det er usikkert, om genstandene repræsenterer et sluttet gravfund.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Bøjlefibula af bronze dækket af forgyldte sølvplader med blå glasindlæg.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 3506

Sb-nr.: 9

Datering: 210/20-310/20

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Graven tilhører fase C1b eller C2.

Fundsted: Præstø (Amt), Bjæverskov (Herred), Himlingøje (Sogn). Nr.: 050105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1835

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 10,2 cm

Bredde: 5,2 cm

Oprindelige mål: 2,7 cm høj.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 319. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 9. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 73

Dansk oversættelse:
Hariso

English translation:
Hariso

Transskription:
Hariso

Translitteration:
hariso

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Selve genstanden er gennemornamenteret bl.a. med mønstre og indfattede sten.

Oversættelses- og sagkommentar:
Kvinde- eller mandsnavn, sandsynligvis afledt til ordet 'hær'. Der er formentlig tale om en *mestersignatur.

Særlige tegn: Kantede, velformede runer, o med fuld højde, seksdelt s.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,7-1,2 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På fibulaens bagside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 232