Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 121)(indskriftid: 121)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hobro-sten 1†

Fundomstændigheder:
Stenen er omtalt af Skonvig, den lå da foran en husdør i Hobro, men sagdes at være flyttet fra kirkegården. Den er gået tabt under en brand ifølge *Kruse.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Blåagtig sten ifølge Skonvig.

Anvendelse: Runesten genanvendt foran husdør.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1100

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk sen, hvis tolkningen bl.a. af ok som 'og' baseret på *Skonvigs tegning, er rigtig, men den må (med Moltke 1958:151) anses for usikker.

Fundsted: Randers (Amt), Onsild (Herred), Hobro (Sogn). Nr.: 140703

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1629

Arkæologisk periode: Vikingetid el. ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: 2 alen og en kvart høj (ca. 140 cm) og 1 alen bred ifølge Skonvig.


Stikord:


Kruse, R. H.
Skonvig, J.
Bustrofedon
Skonvig
Jacobsen, Lis

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 73

Dansk oversættelse:
Thorsten(?) rejste denne sten efter Øgote og {i-al} fader ... {kuþ-} runer.

English translation:
Þorsteinn(?) raised this stone in memory of Eygoti and {i-al} father ... {kuþ-} runes.

Transskription:
Þōr[s]tēnn rēsþi stēn þannsi æftiR Ǿgota ok {i-al} faður ... {kuþ-} rūnaR.

Translitteration:
[þar-tin : rasþi : stin : þansi : aftir : aukuta ok i-al : faþur : -rt : kuþ- (r)(u)nar]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Dateringen til senvikingetiden forudsætter, at Skonvigs gengivelse er korrekt med hensyn til den ensidige o-rune og brugen af -r for ventet -R.

Læsningskommentar:
Der er flere utolkbare tegn i *Skonvigs gengivelse af stenen.

Tolkningskommentar:
Et alternativt tolkningsforslag af *Lis Jacobsen afvises i DR og af Moltke (1956-58 med henvisn.), fordi læsningen af afslutningen er helt usikker. (Jf. Grønvik 1981:219).

Særlige tegn: Den venstrevendte o-rune, som Skonvig har aftegnet i ordet ok er muligvis en fejl (Moltke 1958:151), jf. forekomsten af samme runeform i Skonvigs tegning af Lee-sten, MJy 20.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Konturordning. Indskriften begynder forneden i det indre tekstbånd og forsætter nedefra i det ydre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside efter Jon *Skonvigs tegning at dømme.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 126 †