Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 145)(indskriftid: 145)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Hurup-sten

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet i diget om Hurup kirke.

Opbevaringssted: Kirkegården syd for kirken.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 1503:131

Sb-nr.: 93

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering

Fundsted: Thisted (Amt), Refs (Herred), Hurup (Sogn). Nr.: 110606

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1910

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 106 cm

Bredde: 98 cm

Tykkelse: 50-68 cm

Oprindelige mål: Den oprindelige størrelse kan ikke fastslås. Bredden er målt på det bredeste sted.

Tilstand: Stenen er et brudstykke.


Litteraturhenvisning(er):


Nielsen, Karl Martin. (1945): Omramning eller fri apposition i runeindskrifter Arkiv för nordisk filologi 60 p. 73-91.

Vognsen, Leif. (1992): Runesten i landskabet - en registrant. p. 49. Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 528. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 39

Dansk oversættelse:
Thormod rejste(?) denne/disse (?sten) efter N.N, sin fader/broder, en god (?dreng/thegn).

English translation:
Side A Þormóðr raised this/these (?stone(s)) in memory of N.N. his brother/father, a good (?drengr/thegn)...

Transskription:
Þōrmōðr r[æisþi] ... þess[i] æftiR ... [brō]ður/[fa]ður(?) sinn, gōðr ...

Translitteration:
Side A : þurmuþr : r-... Side B -- : þ(i)(s)... | : iftiR | ...þur : sin | kuþr : ...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Danmarks Runeindskrifter har en anden læseordning af linjerne, men her er Erik Moltkes forslag fra 1976 fulgt. Pronominalformen þessi anvendes hyppigt i jyske indskrifter i akkusativ maskulinum singularis, men kan også være neutrum/femininum/maskulinum pluralis, dvs kuml þessi, runaR þessi eller stæina þessi. Indplaceringen af sidstelinjens 'kuþr' volder kvaler. Det kan næppe være et personnavn/navneled, og som adjektiv i nominativ "god" kan det dårligt lægge sig til stenrejseren (s.k. *omramning), hvis det har været efterfulgt af 'drængR' eller þegn', da stenrejsere aldrig omtales med disse personbetegnelser. Sandsynligheden taler derfor for at 'góðr' lægger sig til den afdøde som fri apposition i nominativ i stedet for som ventet akkusativ. En helt tredje løsning kunne være at smalsiden er en risterformel.

Læsningskommentar:
De to første runer i venstre linje er læst som usikkert 'ml', og efter 'kuþr' har nogle læst 't'. Disse usikre læsninger er ikke medtaget her.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 12,5-17,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: På grund af stenes fragmentariske tilstand, kan rækkefølgen af tekstlinjerne ikke fastsættes med sikkerhed. Sandsynligvis skal (med Moltke 1985 s. 528) smalsiden læses først (side A). Dernæst læses de to linjer fra venstre (side B, linje 1-2) og den højre linje (oppefra og ned, linje 4) samt afslutningen (linje 3).

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenen ene smalside og på den ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 150