Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 842)(indskriftid: 842)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Illerup-lansespids 1

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning. Indskriften blev først opdaget ved konservering af genstanden.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Lansespids.

Genstandstypekommentar: Lanse af Vennolum-typen.

Anvendelse: Stødvåben.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 INL

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1979/80

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Jern.

Dimensioner: 29,4 cm

Bredde: 4 cm

Tilstand: Lettere korroderet.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 335 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 18. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Spejlrune
Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 88

Dansk oversættelse:
Wagnijo (mandsnavn)

English translation:
Wagnijo

Transskription:
Wagnijo

Translitteration:
wagnijo

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Lansespidsen er ornamenteret i fladedækkende sildebensmønster.

Oversættelses- og sagkommentar:
Navn, afledt af roden i 'vogn' og navnet 'Vagn'. Forskellige opfattelser af navnet og dets genus: våbensmedens *mestersignatur, krigsherre eller lansenavn.

Læsningskommentar:
Sml. Mjy 89 Illerup- og Fyn 88 Vimose-lansespids med samme indskrift. Runerne på denne lansespids er ristede.

Særlige tegn: w-rune med bælg på begge sider af hovedstaven (*spejlrune).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 0,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
På bladet i længderetningen.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;335A