Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 841)(indskriftid: 841)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Illerup-skjoldhåndtagsbeslag 1

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning.

Opbevaringssted: Moesgård Museum, udstillingen.

Genstandstype: Skjoldhåndtag.

Anvendelse: Forsvarsvåben.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: 1880 EBH

Sb-nr.: 141

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Genstanden stammer fra hoveddeponeringen, plads A dateret til fase C1b.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Hjelmslev (Herred), Skanderup (Sogn). Nr.: 160208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1976

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 20,6 cm

Bredde: 2,9 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt på det største sted. Beslaget er knækket, og længden angiver 2 stykker på henholdsvis 7,9 cm og 12,7 cm.

Tilstand: Lettere korroderet overflade.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii: (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder Serie B 13 p. 334 / 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Peterson, Lena 2004 van Nahl, Astrid, Lennard Elmevik & Stefan Brink (2004): Reflections on the Inscription laguþewa Namenwelten Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 44 p. 659-677. Walter de Gruyter, Berlin/New York (NY)

Nielsen, Hans F. 1993 Peterson, Lena (1993): On case-form endings in the earliest runic personal names Personnamn i Nordiske och Andra Germanska Fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i Uppsala 16-19 augusti 1991 NORNA-rapporter 51 p. 85-94. NORNA-forlaget, Uppsala


Stikord:


Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 85

Dansk oversættelse:
"Sorte" (mandsnavn)

English translation:
Swarta

Transskription:
Swarta

Translitteration:
swart|a

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der er formentlig tale om en *mestersignatur. Der er ingen tvivl om navnets betydning, men endelsen er omdiskuteret.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt. Den sidste a-rune ligger under resten af indskriften.

Indskriftplacering:
På tværs af håndtaget i den ene ende.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;334C