Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 40)(indskriftid: 40)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Jelling-sten 2

Alternativ titel: Den store Jellingsten

Fundomstændigheder:
Stenen omtales første gang på en, af Worm refereret, nu tabt tavle fra 1586 i Jelling kirke. Jelling 2 blev fundet nedsunket i jorden på det sted, hvor den er rejst.

Opbevaringssted: Uden for Jelling kirke, midt mellem de to Jellinghøje.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 300921

Sb-nr.: 143

Datering: 965-970

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Historisk datering i forhold til *Haralds dåb 965. Træ fra gravkammeret i Nordhøjen (sandsynligvis Gorms) er *dendrokronologisk dateret til 958/59.

Fundsted: Vejle (Amt), Tørrild (Herred), Jelling (Sogn). Nr.: 170904

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1586

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 243 cm

Oprindelige mål: Stenen måler 243 cm over jorden. Største bredde på indskriftsiden er 290 cm, på dyresiden 162 cm og på Kristussiden 158 cm.

Tilstand: Problematisk bevaringstilstand, runerne på side 2 og navnlig 3 er tildels dårligt bevaret.


Stikord:


Dendrokronologisk datering
Haralds dåb
Kuml
Dyreornamentik
Planteornamentik
Kristusfigur
Treenighedssymboler

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 11

Dansk oversættelse:
Kong Harald bød gøre disse *kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder - den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne.

English translation:
King Haraldr ordered these kumbls made in memory of Gormr, his father, and in memory of Þyrvé, his mother; that Haraldr who won for himself all of Denmark and Norway and made the Danes Christian.

Transskription:
Haraldr kunungR bað gørva kumbl þǿsi æft Gōrm, faður sinn, ok æft Þōrvī, mōður sīna, sā Haraldr es sēR vann Danmǫrk alla ok Norveg ok dani gærði krīstna.

Translitteration:
Side A : haraltr : kunukR : baþ : kaurua | kubl : þausi : aft : kurm faþur sin | auk aft : þąurui : muþur : sina : sa | haraltr (:) ias : sąR : uan : tanmaurk Side B ala : auk nuruiak Side C (:) auk t(a)ni (k)(a)(r)(þ)(i) kristną

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
*Treenighedssymboler/triquetraer på alle sider, *det store dyr og slange på side B, *Kristusfigur på side C. *Dyre- og *planteornamentik.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14,5-25 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften skal læses fra venstre mod højre i vandrette bånd. Først side A oppefra og ned, derefter side B med det store dyr og sidst side C med *Kristusfiguren.

Indskriftplacering:
På alle stenens tre sider i vandrette bånd.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 42

DRM-nr.: I, 2, 1-2