Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 659)(indskriftid: 659)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Lyngsjö-kalkristning 1

Fundomstændigheder:
Opdaget af Ulla Haastrup i det brede vesttårn med pulpitur.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Kalkristning.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Kirken er romansk, og indskriften er indridset i den våde kalk.

Fundsted: Skåne län (Amt), Gärds (Herred), Lyngsjö (Sogn). Nr.: SV0608

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1979

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Lilja, Helén 1992 (1992): Rapport. Byggnadsarkeologisk undersökning. Lyngsjö kyrka. Skåne . Länsmuseet i Kristianstad,


Stikord:


Binderune
Indledningstegn
Skelnen mellem e- og æ-rune

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 12

Dansk oversættelse:
Jesus Krist (signe?) den som skrev mig

English translation:
Jesus Christ (bless?) he who wrote me.

Transskription:
Iesus Krist signe þann ær mik skref.

Translitteration:
+ gesus k=rist | -ni : þæn : ær mik : skref :

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Runen før ni i anden linje er muligvis et h.

Tolkningskommentar:
Første ord i anden linje er muligvis verbet "signe". Det er en parallel til røgelseskarret fra Ulbølle på Fyn (DK Fyn 40).

Særlige tegn: *Binderune k=r, *indlednings- (og afslutnings)tegn: et skråtstillet kors. *Skelnen mellem e med kort (vandret)bistav og æ med lang, skrå bistav, som peger op mod højre.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 7,5-12,5 cm

Skilletegnstype(r): Tre punkter.

Skriftordning: Lineær i to linjer.

Indskriftplacering:
På vestmurens indervæg mod øst i tårnets 1. stokværk, ca. 35 cm nord for den oprindelige lysåbning og 140-170 cm over gulvet.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;432H