Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 853)(indskriftid: 853)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Malt-sten

Fundomstændigheder:
Runestenen lå væltet og undergravet på sin oprindelige plads, på den sydlige del af Aagaards mark på nordsiden af Kongeåen, oven for skrænten ned mod åen. Standspor blev påvist arkæologisk og det må formodes, at indskriftsiden vendte væk fra åen (Stoklund 1994).

Opbevaringssted: Museet på Sønderskov.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 36604

Sb-nr.: 193

Datering: 800-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk datering.

Fundsted: Ribe (Amt), Malt (Herred), Malt (Sogn). Nr.: 190307

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1987

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: Ca. 220 cm

Bredde: 85 cm

Tykkelse: 60 cm

Tilstand: Indskriftsiden uregulær, stærkt lagdelt med brudkanter, en dyb revne er brugt som rammestreg. Forvitring har visse steder delvis forstyrret læsningen.


Litteraturhenvisning(er):


Knudsen, Svend Aage 1991 : Runestenen fra Malt sogn nu på museum. Mark og Montre 1991 p. 3-23.

Stoklund, Marie 1994a James E. Knirk (1994): Malt-stenen - en revurdering. Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions. Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990 Runrön 9 p. 179-202. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala

Birkmann, Thomas. 1995 : Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 12 p. 350-351. 1995, Berlin New York

Thuesen, Karen. 1990 : Maltstenen. En runologisk undersøgelse af den sydjyske Maltindskrift UJDS-studier 7 . Museum Tusculanums Forlag, København

Stoklund, Marie 1988 James E. Knirk (1989): Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København Nytt om runer 3 . 4-7, Oslo


Stikord:


Mytisk sammenhæng
Futhark-indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 38

Dansk oversættelse:
Således altid(?) ... fuþąrkhniastbmlR. Hvem er (?) ... asernes(?), hvem er. Vifred gjorde ... efter ...far. Kolfinn/Guldfinn skjulte glædesruner og evighedsruner ... Hvem ... Billing(?) ... Tule/Tole(?)

English translation:
Thus ever(?) ... (Fuþork) Who is(?) ... Æsir's, who is. Véfriðr /Véfrøðr made ... in memory of ... father. Kolfinnr/Gullfinnr concealed runes of gladness and runes of eternal friendship ... who ... Billing(?) ... Tuli/Tóli.

Transskription:
(Lodrette linjer) Svā æi(?) ... {fuþąrkhniastbmlR} (Vandrette linjer) HvāR es(?) ī(?) ... Āsa/āsa, hvāR es Vīfreþr/Vīfrøþr gærþi ... æft ... faður. KolfinnR/GullfinnR fal/fals tæitirūnaR ok æivinrūnaR ... hvāR ... ... ... BillingR(?) ... ... Tūli/Tōli.

Translitteration:
(Lodrette linjer) sua ai : titultitul | fuþąrkhniastbmlR (Vandrette linjer) huaR is i : alisti ąsa : huaR is (:) | uifrþuR : karþi : afr aft asini fauþr | kul:finR : fal(s) : taitirunąR : u | (a)iuinrunąR : sulialta : huaR : ? | utu : tuuut bilikikR : tuR ra(k)(i) | (t)(u)(l)i

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Over de vandrette tekstlinjer ses ved siden af de lodrette en lille maske eller ansigt, som formentlig er samtidigt med indskriften.

Oversættelses- og sagkommentar:
Betegnelserne tæitirūnaR og æivinrūnaR tyder på en *mytisk sammenhæng, jf.fx Rigsþula 43, men også Stentoften/Bjørketorp samt Lund-ben 3

Læsningskommentar:
Anden lodrette linje har en komplet *futhark-indskrift; ą-rune med højtsiddende bistave. Det forekommer - med bl.a. Karen Thuesen - rimeligt at regne med at indskriften indeholder intellektuelle gåder, men da Thuesen udgår fra en forældet translitteration af indskriften, følges hendes helhedstolkning ikke her. I stedet bygger gennemgangen her på Marie Stoklunds opsummering fra 1994.

Tolkningskommentar:
Der er fremsat meget forskellige, og til dels vidtløftige tolkningsforslag. Fremstillingen i databasen bygger på gennemgangen i Stoklund 1994.

Særlige tegn: Tegnet ? sidst i tredje vandrette linje markerer en kvistrune med tre nedadvendte bistave på hver side af hovedstaven. Det er dog usikkert, om tegnet er en rune, der i så fald måtte opfattes som en tredobbelt t-rune, eller om det er et symbol. Et lignende tegn findes på Sjællandsbrakteaten 2.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: Ca. 10 cm

Skilletegnstype(r): Fire/fem punkter, To punkter.

Skriftordning: Linjernes rækkefølge er uvis, men de hidtidige læsninger begynder med de to lodrette linjer. De vandrette linjer med rammestreger læses fra venstre mod højre, med en tilføjelse i bustrofedon nederst i højre side. Kun to af de fire lodrette linjer er udfyldt og læses nedefra og op.

Indskriftplacering:
Dels i vandrette, dels i lodrette linjer på stenens forside.

Autenticitet: Ægte.

Runegengivelse: Ansurrunen har højtsiddende bistave, og m-runen har den runde form; a-runen er gennemstreget, men fire n-runer med ensidig bistav på højre side ses, dels i fuþąrk-rækken dels i ordene kul:finR og aiuin:runąR.

Andet nr.: NOR1988;5