Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 623)(indskriftid: 623)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ribe-hjerneskal

Alternativ titel: Ribe-kraniefragment

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning i Kunstmuseets kælder i 1973.

Opbevaringssted: Den Antikvariske Samling i Ribe.

Genstandstype: Amulet.

Genstandstypekommentar: Brudstykke af ældre kranium af menneske, fra indersiden forsynet med et hul, formentlig samtidigt med indskriften.

Anvendelse: Magisk formål.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 13764

Sb-nr.: 127

Datering: 725-760

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Dateringen bygger på dendrokronologisk datering af træ fra det fundlag, som amuletten blev fundet i: ca. 725-60 i henhold til de seneste undersøgelser, takket være meddelelse fra Claus Feveile marts 2007 .

Fundsted: Ribe (Amt), Ribe (Herred), Ribe Domkirke (Sogn). Nr.: 190408

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1973

Arkæologisk periode: Overgangen germansk jernalder/vikingetid.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ben.

Dimensioner: 8,2 cm

Bredde: 6 cm

Tykkelse: 0,5 cm

Oprindelige mål: Hullets diameter er 5 mm på indersiden, 4 mm på ydersiden af hjerneskallen.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Bennike, Pia, 2004 Aino Kann Rasmussen & Helge Brinch Madsen (2004): The Human Remains Ribe Excavations 1970-76 5 p. 53-60. Jutland Archaeological Society, Højbjerg

Benner Larsen, Erling, 2004 Aino Kann Rasmussen & Helge Brinch Madsen. (2004): The Ribe Skull Fragment - Toolmarks and Surface Textures. Ribe Excavations 1970-76 5 p. 43-52. Jutland Archaeological Society, Højbjerg

Stoklund, Marie, 2004 Aino Kann Rasmussen & Helge Brinch Madsen (2004): The Runic Inscription on the runic Scull Fragment Ribe Excavations 1970-76 5 p. 27-42. Jutland Archaeological Society, Højbjerg

Marold,Edith 2003 W. Heizmann und A. van Nahl: (2003): Die drei Götter auf dem Schädelfragment von Ribe Runica - Germanica - Mediaevalia Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 37 p. 403-417. Walter de Gruyter, Berlin New York


Stikord:


Magi
Sygdomsformler

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 39

Dansk oversættelse:
Ulf/ulv og Odin og Høj-Tyr. Hullet/Buri er hjælp mod dette værk (denne smerte). Og dværgen overvundet. Bourr.

English translation:
Ulfr/ Wolf and Óðinn and HótiwR/High-Týr. The hole/Buri is help against this ache (pain). And the dwarf overcome. Bourr.

Transskription:
UlfuR auk Óðinn auk Hó-TíuR. Hialp buri es viðR þæima værki. Auk dverg unninn. Bóur(r).

Translitteration:
ulfuR Auk uþin Auk HutiuR : HiAlb buri(i)s : uiþR | þAiMA uiArki Auk tuirk unin buur

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften indledes med en anråbelse af Odin og to andre guder eller magter (eller tre Odins-betegnelser) - sml. Edith Marolds analyse (Marold 2003) - mod "dette værk" - denne smerte -, som formodes at være påført den syge af en dværg, Bóurr. Med udpegningen af sygdomvolderen mister denne sin magt over den syge, se *sygdomsformler og *magi.

Læsningskommentar:
Runerne er skødesløst og upræcist indridsede med et skarpt redskab, og (i) i 'buri(i)s' er derfor også alternativt blevet opfattet som et utilsigtet snit. Den sidste rune i 'unin' har af Erik Moltke været læst som urnordisk g-rune, men er snarere en noget skæv n-rune, mens et tredje læsningsalternativ 'u' må afvises efter nye undersøgelser i 1991 (Stoklund 2004,Bennike 2004, Benner Larsen 2004) . Indskriftens ortografi følger normen for vikingetidens 16-tegns-indskrifter med nedskåret tegnantal og fonematisk flertydige runer.

Tolkningskommentar:
De mange tidligere tolkningsforslag baseret på afvigende læsninger må afvises, efter at Stoklunds læsning af 'unin' stort set er accepteret. Den afsluttende akkusativ-konstruktion "Auk dverg unninn" er ejendommelig og kan diskuteres, men er ikke uden paralleller, se nærmere diskussion af ældre tolkninger i Stoklund 2004. Det kan ikke afgøres med sikkerhed, om 'buri' er appellativet 'hul' (som i ordet "næsebor") eller om det er et personnavn.

Særlige tegn: Runerne translitteret H og M har samme udseende som i den ældre runerække. Runen A har den arkaiske form med krydsende bistave, som den senere h-rune.

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 4,5-4,9 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg.

Skriftordning: To linjer uden rammestreger, førstelinjen yderst følger kantens drejning. B-linjen indenfor, forløber nogenlunde parallelt hermed, men med en skarp drejning, og den viger for det hul, der er lavet.

Indskriftplacering:
På ydersiden af kraniefragmentet.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;151B