Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 109)(indskriftid: 109)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Rimsø-sten

Fundomstændigheder:
Et brudstykke af stenen er antagelig omtalt af Vedel Simonsen i 1814 i kirkens mur. Selve stenen blev opdaget i Rimsø Kirkes sydmur i 1832, udtaget 1875 og rejst 1889.

Opbevaringssted: På en lav gravhøj lige øst for kirken.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 900-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Djurs Nørre (Herred), Rimsø (Sogn). Nr.: 140114

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1814/1832

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 226 cm

Bredde: 120 cm

Tykkelse: 12-26 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt det største sted.

Tilstand: Grundet et brud mangler en del af indskriften, en større del runer mangler på den ene smalside og en del runer er beskadiget på bredsiden.


Stikord:


Lønruner

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 41

Dansk oversættelse:
Thore, Enrådes broder, rejste denne sten efter sin moder og ... [moderens] død er værst for sønnen.

English translation:
Þórir, Einráði's brother, raised this stone in memory of his mother and ... death is the worst (misfortune) for a son.

Transskription:
ÞōriR, brōðiR Æinrāða, ræisþi stæin þannsi øft mōður sīna ok ... ... ... [d]auði(?) sæm(?) værst(?) mǣgi(?).

Translitteration:
Side A þuriR : bruþiR : ainraþa Side B rai=sþi : stain : þąnsi : | uft : muþur : sina : auk : Side C ... ku... Side B ... -auþi : sam : uarst : maki

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Oversættelsen bygger på Ludv. Wimmers opløsning af lønrunerne (se DR spalte 153), men indskriften bør nok undersøges lidt grundigere. Niels Åge Nielsen (1983: 122-4) har et afvigende, men ikke overbevisende forslag til rekonstruktion af indskriften på venstre smalside. Nielsen følger desuden - i let justeret form - den restitution af mindesstrofen, der blev foreslået af Gerd Høst i 1952.

Læsningskommentar:
Indskriftens slutning er skrevet med *lønruner, der skal læses bagfra, egentlig, ikam : tsrau : mas : iþua- ...

Tolkningskommentar:
Det er usikkert, hvorledes runerne ku... på vestre smalside hører sammen med resten af indskriften. DR formoder der er tale om en tilføjelse, evt navnet på moderen. Den afsluttende sentens må betegnes som ret usikker, da der ikke er paralleller til, at runeindskrifter på sten skal udlæses bagfra. Et ikke identisk, men mulig parallel type af kryptisk runebrug findes dog på Skalmsta-stenen, U 321.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14-19,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften uden rammelinjer begynder på den højre smalside, hvor der læses nedefra og op og ned igen fra bredsidens øvre højre hjørne til og med "þąnsi". Derefter læses nedefra og op fra midten af stenen. Det er usikkert, hvorledes runerne ku... på vestre smalside hører sammen med resten af indskriften. Endelig læses den venstre smalside og sidst den buede tekstlinje den modsatte vej rundt på den nedre del af bredsiden, fra "... -auþi" til "maki"

Indskriftplacering:
På stenens enen bredside og begge smalsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 114

DRM-nr.: II, 9