Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 34)(indskriftid: 34)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Sønder Vilstrup-sten

Fundomstændigheder:
Præsteindberetningerne fortæller, at der ved Landerupgård nær en kilde, som endnu af gamle på egnen kaldes Kongernes Kilde, findes en stor sten med runer "Formenis aff Kong Harald att være opreist". Endnu på Abildgaards tid lå stenen på dette sted næsten skjult af græs og krat; dens runer omtrent "ukiendelige og udslidte". Kløvningshullerne på hans tegning viser, at man har forsøgt at sprænge stenen. Sprægningen er fuldbyrdet efter 1808, men et brudstykke blev i 1910 fundet i en stenbunke og flyttet til kirkegården.

Opbevaringssted: I 1966 var stenen blevet flyttet fra kirkegården til parken ved skolehjemmet, Landerupgård (Vognsen 1992:70), hvor den blev genopsat i 1985.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Privateje

Inventarnr.: Fredningsnr.3310:12

Sb-nr.: 15

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Historisk datering.

Fundsted: Vejle (Amt), Brusk (Herred), Sønder Vilstrup (Sogn). Nr.: 170208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
ukendt

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 188 cm

Bredde: 40 cm

Tykkelse: 22-33 cm

Oprindelige mål: Stenen er et fragment, så den oprindelige størrelse kan ikke fastslås.

Tilstand: Stenen er et fragment.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen,Leif 1992 (1992): Runesten i landskabet - en registrant Danmarks Runesten 1 . Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen,

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 3

Dansk oversættelse:
... lod gøre disse kumler, Harald... fader...

English translation:
... had this monument made, Haraldr ... ... father ... ...

Transskription:
... lēt kumbl þessi gǫrva, Harald ... faður ...

Translitteration:
... lit : ku]bl : þisi : | [kaurua : haralt ...rm... | ... faþ(u)(r) ... | ...]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det har været foreslået, at Harald er identisk med Harald Blåtand, og at sekvensen ...rm... kan tolkes som navnet Gorm.

Læsningskommentar:
Kun sidste del af første linje "bl ' þisi ' |" er bevaret på fragmentet af den oprindelige sten. Resten er rekonstrueret ud fra Worms træsnit og en tegning af Abildgaard. Databasens translitteration, som afviger fra DR, er hentet fra Moltke 1958 (s. 183f.). Moltke påviser, at Worms gengivelse af stenen i MonDan. 1643 bygger på (tabt) materiale fra Laurids Bording (o. 1617-1675) - Landerupense 1 er nævnt i et brev fra Worm til ham 5/7 1642 (Moltke 1958:179). Det er vel fordi Bording må anses for at være en ganske habil tegner (Moltke 1958:186), at Moltke her tillægger gengivelsen af stenen hos Worm mere værdi. I Runerne i Danmark står ”Et sted i tredje linje kan man måske læse faþur, og hvis indskriften – hvad der er meget usikkert, ender med : is hana ati, som ’ejede’ hende, er også denne sten rejst af en kvinde.”(Moltke 1976:163).

Tolkningskommentar:
Det er uvist hvilken kasus Harald står i, og rekonstruktionen af indskriften er derfor helt usikker.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften skal læses fra venstre mod højre. Udfra de bevarede tegninger virker det sandsynligt at indskriften har skulle læses i bustrofedon, med start i nedre højre hjørne.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 36