Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 52)(indskriftid: 52)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Sønder Vissing-sten 1

Fundomstændigheder:
I kirkegårdsdiget, som støtte for sidebjælken til lågen ved hovedindgangen til kirkegården med indskriften udad.

Opbevaringssted: Kirken i Sønder Vissing.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Runestenen bærer fire-fem skålformede fordybninger under skriftbåndene til højre.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 950-1000

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Historisk sammenhæng med Harald Blåtand, død ca. 986.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Tyrsting (Herred), Sønder Vissing (Sogn). Nr.: 160406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1836

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit/gnejs.

Dimensioner: 245 cm

Bredde: 108 cm

Tykkelse: 15-30 cm tyk

Tilstand: God.


Stikord:


Historisk datering
Obodritter
Mistivoi
R-rune for langt e
Omramning
Fri apposition

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 98

Dansk oversættelse:
Tove, Mistivis datter, Harald den Godes, Gorms søns kone, lod gøre kuml efter sin mor.

English translation:
Tófa, Mistivir's daughter, wife of Haraldr the good, Gormr's son, had the monument made in memory of her mother.

Transskription:
Tōfa lēt gørva kumbl, Mistivis dōttiR, øft mōður sīna, kona Hara[l]ds hins gōða, Gōrms sonaR.

Translitteration:
tufa : lRt : kaurua : kubl | mistiuis : tutiR : uft : muþur | sina : | kuna | harats : hins : kuþa : kurms | sunaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Båndornamentik som afslutning på runelinjerne.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tove, obodritterkongen Mistivois datter, anses for at være Harald Blåtands kone, selvom det ikke kan bekræftes af andre kilder. Højst usædvanligt nævner indskriften ikke navnet på den afdøde, og hvor der normalt ville følge en tilføjelse (apposition) om den afdødes dyder, følger her - ligesom på den store Jelling-sten - en apposition om stenrejseren (jf.Stoklund 2005d med henvisninger).

Tolkningskommentar:
Det er sandsynligt at kuna i nominativ (tilføjet uden for linjen) knytter sig til tufa (nominativ) frem for at være fri apposition til muþur sina (akkusativ).

Særlige tegn: R-runen brugt både for langt e og for palatalt r. Rundt m.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 12,5-15 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg.

Skriftordning: To gange to indrammede skriftbånd, der alle læses nedefra, begyndende fra venstre.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 55

DRM-nr.: II, 14