Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 128)(indskriftid: 128)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Skivum-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er første gang omtalt hos Joh. *Meier. Den stod da i kirkegårdsdiget, men blev udtaget i 1850 og opstillet i våbenhuset.

Opbevaringssted: Skivum kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Højden er målt over gulvet, bredden og tykkelsen er målt på det største sted.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 900-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Ålborg (Amt), Års (Herred), Skivum (Sogn). Nr.: 120811

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1654

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 198 cm

Bredde: 93 cm

Tykkelse: 50 cm

Oprindelige mål: Indskriftsidens største bredde er 77 cm.

Tilstand: To større afskalninger, af det yderste stenlag på indskriftsiden, bevirker et par lakuner i læsningen.


Stikord:


Meier, J.
Bustrofedon
'Landmand'

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 70

Dansk oversættelse:
Moderen Thyra og sønnerne Odinkar og Gudmund, de tre rejste disse kumler efter G.../K... den {huþska}; han var den bedste og første af 'landmænd' i Danmark.

English translation:
Þyrvé and Óðinkárr and Guðmundr, mother and sons, these three raised this monument in memory of ... the {huþska}, he was the first and best of landholders in Denmark.

Transskription:
Þau mǿðrgin Þōrvī ok Ōðinkaurr ok Gūðmundr þri[ū] [r]æisþ[u] kumbl þausi æft Gi../Ki.. hinn {huþska}. Han vas landmanna bæstr ī Danmarku ok fyrstr.

Translitteration:
: þau : muþ(r)kin : | þurui : auk (:) uþinkau(r) : a(u)k : kuþmu|ntr : þri- (:) --is(þ)- (:) kumbl : | þausi : aift : ki-- : (h)in : huþska | hąn : uas : l(ą)nt:mąną : baistr : i : tąn|marku : auk : furstr :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Betydningen af *'landmand' er omstridt, men det har i hvert fald intet med jorddyrkning at gøre: jorddrot (storbonde) eller landsmand, den bedste mand i landet eller muligvis kongelig embedsmand, sml. den svenske Turinge-sten (Södermanlands runinskrifter nr. 338), Ljunggren 1959; Moltke (1976:245f.)

Tolkningskommentar:
Navnet på den afdøde har været ristet med 4-5 runer, og blandt det kendte navnestof er Gísl en mere nærliggende mulighed end Kætill. Tilnavnet {huþska} er aldrig blevet tilfredsstillende tolket (Lerche Nielsen 1997: 25 ff.)

Særlige tegn: m-runen er af den runde type.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,7-10,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofedon begynder i venstre side. Linje 1 og 2 læses nedefra, linje 3 og 5 oppefra.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 133

DRM-nr.: II, 3