Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 631)(indskriftid: 631)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Svenstrup-sten

Alternativ titel: Kjellerup-sten

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet ved pløjning på en mark ved Kjellerup hovedgård, hvor der er blevet påvist en kirketomt.

Opbevaringssted: I 1965 blev den opstillet i den østlige indkørsel til Kjellerup Hovedgård fra vestsiden af vejen Randers-Mariager.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Stenen er tilhugget, og det skyldes måske en sekundær anvendelse i den nu forsvundne kirke.

Anvendelse: Runesten genanvendt som byggesten i en kirke?

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 150

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Onsild (Herred), Svenstrup (Sogn). Nr.: 140711

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1964

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 157 cm

Bredde: 83-100 cm

Tykkelse: 25 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden.


Litteraturhenvisning(er):


Nielsen, Niels Åge. 1983 (1983): Danske Runeindskrifter p. 174-180. Hernov, København

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 75

Dansk oversættelse:
Thorgot/Thorgund rejste denne sten efter sin fader Asved. Han fandt - ak og ve - fejhed hos/sammen med Eldes sønner.

English translation:
Þorgautr/Þorgunnr raised this stone in memory of Ásviþr his/her father, Alas he met deceit with Eldi's sons.

Transskription:
Þōrgautr/Þōrgundr rēsti stēn þannsi æftiR Āsvið faður sinn. Hann væi fann ar[g]skap með Ēlda sunum

Translitteration:
þurkutr : risþi : stin : þąnsi : iftiR : ąsuiþ : faþur : sin : hąn : uai : fan : arskab : | miþ : ilta : sunum

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
þurkutr kan formelt opfattes både som et mands- og et kvindenavn.

Tolkningskommentar:
Mens Anders Bæksted opgav at tolke afslutningen af indskriften: "intet af de hidtil fremførte tolkningsforslag virker så overbevisende eller sandsynligt, at det skal gengives her" (Bæksted 1968:69f.), fremsatte Niels Åge Nielsen en kritik af Moltkes tolkning fra 1976 og gav en ændret tolkning: "Torgot rejste denne sten efter Asvid, sin fader. Han misgerning mødte, fejhed i følge med Ildes sønner". N. Å. Nielsen opfatter 'uai' som et substantiv i modsætning til Moltke der opfatter ordet som adverbium, og Nielsen argumenterer for at afslutningen er versificeret (ljóðaháttr-strofe). Fred Wulf oversætter "bei Ildes Söhnen" og opfatter Ildes sønner som ugerningsmændene (1997 s. 176). I en mailkorrespondance november 2012 foretrækker Eva Rode, redaktør for Old Norse Prose Dictionary at opfatte "uai" som interjektion, hvorefter hun oversætter "Han - ak og ve - fandt fejhed hos Eldes sønner".

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Konturorden begyndende nede fra stenens venstre hjørne. Sidste sekvens står i et runebånd midt på stenen og læses nedefra.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;312