Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 209)(indskriftid: 209)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Tillitse-sten

Fundomstændigheder:
Fundet ca. 1627 i kirkegårdsmuren, I anden halvdel af 1700-tallet sad den som grund- og hjørnesten til våbenhuset.

Opbevaringssted: På kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Stenen har været brugt som runesten to gange (*dobbeltbrug).

Anvendelse: Rejst runesten/bygningssten, først i kirkegårdsmuren senere i våbenhuset.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 19

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering, *stungne runer, o-rune, *sjæleformel

Fundsted: Maribo (Amt), Lollands Sønder (Herred), Tillitse (Sogn). Nr.: 070513

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627, ca.

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 143 cm

Bredde: 81 cm

Tykkelse: 43 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen er målt det største sted.


Stikord:


Stungne runer
Parallelordning
Selvrejser
Runepoesi
Sjæleformel
Dobbeltbrug

Indskrift(er):

DK nr.: Syd 11

Dansk oversættelse:
Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. - Krist og Sankt Mikael hjælpe hans sjæl. (Anden indskrift) Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en god kvinde.

English translation:
Áskell, Súlki's son, had this stone raised in memory of himself. Ever will stand, while the stone lives, this memento, which Áskell produced. May Christ and Saint Michael help his soul. (Second inscription) Tóki carved the runes in memory of Þóra, his stepmother, a good wife.

Transskription:
Primær indskrift: Ǣskæll Sūlka sun lēt rēsa stēn þenna æft sialfan sik. Ē mun standa, með stēnn lifiR, vitrind (vitring) sū, eR vann Ǣskæll. Kristr hialpi siōl hans ok santa Mikael. Sekundær indskrift: Tōki rīsti rūnaR æftiR [Þ]ōru, stiūpmōður sīna, kunu gōða.

Translitteration:
Side A eskil : sulka : sun : let : res(a) | sten : þena : eft : sialfan | sik : emun : stanta : meþ : sten | lifiR : uitrint : su : iaR : uan : eskil Side B kristr : hialbi : siol : hans | aok : santa : migael (Anden indskrift) Side C toki : risti : runaR : e(f)(t)(i)(R) (:) -(o)ru : | stiubmoþur : sina : kunu : koþa

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et processionskors i lavt relief på stenens ene bredside.

Oversættelses- og sagkommentar:
Den første tekst er en *selvrejser indskrift, hvor den ene stensides indskrift afsluttes med *runepoesi - fra "e mun ... [til] ... uan : eskil" i translitterationen. Efterfulgt af en *sjæleformel som afslutning på første indskrift.

Tolkningskommentar:
Sprogformen "uitrind" modspejler subst. "vitring" 'mindesmærke', der kendes fra Sandby-sten 3, Sj 93, og svenske indskrifter. Der er fremsat flere forklaringsmuligheder på endelsen -ind (se DR spalte 738), men det enkleste er dog nok at forudsætte tidlig svækkelse og sammenblanding af nasalkombinationerne /ng/, /nd/, /nn/, (Lisse 1967:15 samt Brøndum-Nielsen Bind 2 (1932):§ 326).

Særlige tegn: AnsuR-runen anvendes for /o/ i begge indskrifter og translittereres derfor 'o'.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9-19 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Stenen har to separate indskrifter. Den indrammede første indskrift begynder nederst i venstre hjørne af den ene bredside, *parallelordnet i fire linjer, og den fortsætter med to runebånd på B-siden til højre (fot.). Den anden (sekundære) indskrift i to runebånd begynder nederst på stenens venstre side (C) (fot.), og det andet tekstbånd løber hen over toppen.

Indskriftplacering:
To indskrifter fordelt på stenens tre sider og toppen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 212

DRM-nr.: III, 24