Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 64)(indskriftid: 64)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vejlby-sten

Fundomstændigheder:
Runestenen blev fundet ved pløjning på en mark i Vejlby ved en næsten jævnet høj "Grydhøj". Det er ukendt, om stenen har stået på eller ved højen. Efter længe at have været forsvundet, blev stenen genfundet i havnen i Århus i 1859.

Opbevaringssted: Moesgård Museums runehal.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Sb-nr.: 10

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Indskrift og kors antagelig samtidige.

Fundsted: Århus (Amt), Hasle (Herred), Vejlby (Sogn). Nr.: 150309

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Kendt siden *Worms tid

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 96 cm

Bredde: 65 cm

Tykkelse: 31,7 cm

Oprindelige mål: Runestenen har iflg. Worm målt 2,5 alen i højden, hvilket svarer til ca. 150 cm i nutidig mål. Højden 96 cm er over fundament.

Tilstand: Den nederste runeløse del af stenen er kløvet fra.


Stikord:


Worm, O.
Kors
Bustrofedon
Måg

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 73

Dansk oversættelse:
Thydkil rejste denne sten efter Tue, sin *måg.

English translation:
Þjóðkell raised this stone in memory of Tófi, his kinsman-by-marriage.

Transskription:
Þȳðkæll rēsþi st[ē]n þannsi øftiR Tōfa, māg sinn.

Translitteration:
þuþkil : risþi : stn þansi : uftiR : tufa : mak : sin

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et korset kors (armene er forsynet med tværarme) er placeret til højre for indskriften.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ordet måg betegner i runesproget en mandlig slægtning gennem giftermål, d.v.s. en svoger, svigerfader eller stedfar.

Læsningskommentar:
m-rune med rundt hoved, øftiR, stn med udeladelse af i

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14-15 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses *bustrofedon i en sammenhængende linje begyndende i stenens nederste venstre hjørne.

Indskriftplacering:
Indskriften er anbragt på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 69

DRM-nr.: II, 60