Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 153)(indskriftid: 153)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Vesløs-gravsten

Fundomstændigheder:
Fundet på kirkegården syd for det vestlige hjørne. Efter udgravning blev den muret ned i våbenhusets gulv.

Opbevaringssted: Stenen er muret ned i våbenhusets gulv på højkant, så den står på hovedet lodret.

Genstandstype: Gravsten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1250

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk datering til romansk tid.

Fundsted: Thisted (Amt), Vester Han (Herred), Vesløs (Sogn). Nr.: 110709

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1881

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 156 cm

Bredde: 41 cm

Tykkelse: 23 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet, og tykkelsen er et ca.-mål.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 42

Dansk oversættelse:
Niklas.

English translation:
Nikulás.

Transskription:
Niklas.

Translitteration:
niklas

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Stenen har på begge langsider en tovstav

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 6,2-6,7 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Vandret mellem rammestreger med fødderne ud mod kanten.

Indskriftplacering:
Nederst på stenen eller ved den nuværende placering øverst.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 158