Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 201)(indskriftid: 201)

Thumbnails af billeder:

               

Stamdata:

Titel: Vimose-dupsko 1

Fundomstændigheder:
Dupskoen blev fundet i Vimose 1901 og erhvervet af apoteker Chr. Mikkelsen, der skænkede den til Nationalmuseet i 1902.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, Danmarks Oldtid.

Genstandstype: Dupsko.

Genstandstypekommentar: Rund.

Anvendelse: Dupsko til sværdskede.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 11329

Sb-nr.: 1

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Dupskoen hører til hoveddeponeringen Vimose 3, fase C1b.

Fundsted: Odense (Amt), Lunde (Herred), Allese (Sogn). Nr.: 080301

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1901

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 3,2 cm

Bredde: 2,7 cm

Tilstand: Mere slidt på den ene side end på den anden.


Litteraturhenvisning(er):


Ilkjær, Jørgen 2006 (2006): Vimose. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 402-410. Walter de Gruyter, Berlin

Stoklund, Marie 2006 (2006): Vimose. Runologisch. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 410-414. Walter de Gruyter, Berlin

Imer, Lisbeth 2007 : Runer og runeindskrifter. Kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. Tekst (a) og katalog (b). Ph.d.-afhandling forsvaret ved Københavns Universitet. .

Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder. Serie B 13 p. 329-30; 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København


Stikord:


Stuprune.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 20

Dansk oversættelse:
Alle...{mari}... sværdet(?).

English translation:
Alli...{mari}...the sword(?).

Transskription:
Side A Alla ... Side B makija.

Translitteration:
Side A iala/ala a | mariha Side B makija

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
makija opfattes i reglen som 'sværd', jf. on. mækir, og mari knyttes til on. adj. mærr 'berømt', Alle tolkes som et mandsnavn. Imer foreslår oversættelsen "Alle ejer(?) det berømte sværd" (Imer 2007a:140), men forslaget harmonerer ikke med den forventede verbalform a(i)h (Brøndum Nielsen Gammeldansk Grammatik § 722 (bind 7 side 455)).

Læsningskommentar:
Læsefølgen er usikker. Læsningen makija for makia (Marstrander 1953:41) er nu alment accepteret. En læsning (fx. Looijenga 2003:158f. og Imer 2007a:140, Imer 2007b:448) af den ene linje på A-siden som a ala i stedet for iala med en *stuprune, a, anses for værende tvivlsom af nogle runeforskere.

Tolkningskommentar:
Der foreligger adskillige tolkningsforslag (jf. Stoklund 2006), men tolkningen er meget omstridt.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,8-1,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Side A har to linjer med runetoppene vendt mod hinanden, henholdsvis højre og venstrevendt, mariha højrevendt. Side B højrevendt.

Indskriftplacering:
To linjer på den ene side af dupskoen, en på den anden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 205

KJ nr.: 22