Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 840)(indskriftid: 840)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Vimose-lansespids

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning. Indskriften blev først opdaget af konservator Bjarne Lønborg i Odense 1984 i forbindelse med en gennemgang af uddeponerede fund fra Vimose.

Opbevaringssted: Odense Bys Museer.

Genstandstype: Lansespids.

Genstandstypekommentar: Skiolum- eller Vennolum-type.

Anvendelse: Angrebsvåben.

Ejerinstitution: Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C.

Inventarnr.: 3201x316

Sb-nr.: 1

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Lansespidsen hører til den største deponering, Vimose 3, dateret til fase C1b.

Fundsted: Odense (Amt), Lunde (Herred), Allese (Sogn). Nr.: 080301

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1984

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Jern.

Dimensioner: 26,3 cm

Bredde: 3,1 cm

Oprindelige mål: Lansespidsen har oprindeligt været bredere.

Tilstand: Stærkt korroderet.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 2006 (2006): Vimose. Runologisch. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 412/410-414. Walter de Gruyter, Berlin

Ilkjær, Jørgen 2006 (2006): Vimose. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite Auflage 32 p. 402-410. Walter de Gruyter, Berlin

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 18. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


mestersignatur
Spejlrune.
Samme indskrift.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 22

Dansk oversættelse:
Wagnijo (mandsnavn)

English translation:
Wagnijo

Transskription:
Wagnijo

Translitteration:
wagnijo

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Bladet er ornamenteret i fladedækkende sildebensmønster.

Oversættelses- og sagkommentar:
Navn, afledt af roden i 'vogn' og navnet 'Vagn'. Forskellige opfattelser af navnet og dets genus: våbensmedens *mestersignatur, krigsherre eller lansenavn.

Læsningskommentar:
Indskriften stærkt medtaget, læsningen underbygges ved sammenligning med Illerup-lansespidserne med *samme indskrift.

Særlige tegn: w-rune med bælg på begge sider af hovedstaven (*spejlrune).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: Ca. 0,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendte runer med spor af rammelinjer.

Indskriftplacering:
På den brede del af lansebladet parallelt med midterribben.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;334B